Иновативна индустрия

Бинарните опции се появяват през 70-те години, а подобреният и широко известен технически вид търговия става достъпен едва през 2008 г. Но дори след толкова много години на развитие този вид търговия има някои противоречия в структурата си и така остава новост, която трябва да бъде проучена и тествана.

Не е тайна, че има страни по света, в които търговията с бинарни опции няма законова уредба. За разлика от известния Форекс, при който има масивните арести на нелегални търговци, при търговията с бинарни опции няма нищо такова. Следователно можем да заключим, че тази област не е толкова прозрачна поради липсата на законодателен контрол.

Търговията – хазарт или инвестиция?

Следващият важен въпрос е класификацията на този вид бизнес дейност, която се възприема по различен начин в различните държави. В развитите държави търговията с бинарни опции се квалифицира като инвестиция и се контролира от съответните ръководни агенции:

  • В САЩ търговията с бинарни опции се регулира от Комисията по търговия с фючърси върху стоки и Комисията за ценните книжа и фондовите борси на Съединените американски щати;
  • Регулаторният орган в Австралия е Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции;
  • Във Великобритания функциите на надзорен орган се изпълняват от Британския финансов регулатор;
  • В Кипър търговията с бинарни опции се контролира и регулира от Кипърската комисия по ценните книжа и фондовите борси.

Трябва да се отбележи, че някои европейски страни смятат търговията с бинарни опции за вид хазарт и затова тази структура не е обект на контрол от специални органи.

Трябва да помните, че брокери, които работят с бинарни опции трябва да се спазват специални норми на регламента на ЕС директива “Регулиране на пазарите на финансови инструменти“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *